ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
Position:
สำนักสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
Address:
1/80 ถนนดอนนก ตำบลตลาด
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
84000
ไทย
Phone:
077-288-260
Fax:
077-287-516
Send an Email
(optional)