กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องแบบบริสุทธิ์ใจ

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ มาตรการป้องกันการรับสินบน และป้องกันการทุจริต

- สขร.1 เดือนธันวาคม 2562

- สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

- สขร.1 เดือนตุลาคม 2562

- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563

- 16 มค.63 ร่วมปฏิบัติการ1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 14 มค.63 ประกาศเจตนารมณ์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

- 10 มค.63 จัดกิจกรรมวิ่งไล่ยุง ที่บขส.สุราษฎร์ธานี

- 27 ธค.62 ร่วมตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะ ที่บขส.สุราษฎร์ธานี

- 24 ธค.62 รองปลัดกระทรวงฯ(นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ)เยี่ยมERรพ.สุราษฎร์ธานี